კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 300 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ალდაგი ბი-სი-აი"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  

პაკეტი "პრივატი" მოიცავს ფიზიკური პირების წლიური საშემოსავლო და ქონებრივი დეკლარაციების მომზადების მომსახურებას.

 


 ◊ მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია დასამუშავებელი დოკუმენტაციის მოცულობაზე

 

მომსახურების მინიმალური ღირებულება შეადგენს 500 ლარს (დღგ-ს ჩათვლით)