კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 400 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ჯი პი აი ჰოლდინგში"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  

პაკეტი "შეფასება" მოიცავს კომპანიის ბალანსზე რიცხული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების შეფასების მომსახურებას.

 


 ◊ მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია შესაფასებელი ობიექტის რაოდენობაზე

 

 

მომსახურების მინიმალური ღირებულება შეადგენს 200 ლარს პლიუს შესაფასებელი ობიექტის საბალანსო ღირებულების 1% (დღგ-ს ჩათვლით)