კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 400 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ჯი პი აი ჰოლდინგში"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  

  პაკეტი "მინიმალი" მოიცავს  ყოველთვიური (საშემოსავლო, დღგ, აქციზი) საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებას იმ პირველად საბუღალტრო დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, რომელიც წარმოდგენილია კომპანიის მიერ.

 

◊ პაკეტის ღირებულება დამოკიდებულია:

ა) კომპანიის დოკუმენტბრუნვის მოცულობაზე

ბ) კომპანიის საქმიანობის სახეობაზე

გ) საბუღალტრო აღრიცხვიანობის ავტომატიზაციის დონეზე

 

მომსახურების მინიმალური ღირებულება შეადგენს 250 ლარს (დღგ-ს ჩათვლით) თითოეულ თვეზე გაანგარიშებით.