კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 400 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ჯი პი აი ჰოლდინგში"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  

პაკეტი "კონსულტანტი" მოიცავს კომპანიის კონსულტირებას საბუღალტრო და საგადასახადო საკითხებში


მომსახურების ღირებულება შეადგენს 400 ლარს (დღგ-ს ჩათვლით) თითოეულ თვეზე გაანგარიშებით