კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 400 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ჯი პი აი ჰოლდინგში"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  

◊ პაკეტი "ნორმალი" მოიცავს განვლილი პერიოდის საბუღალტრო და საგადასახადო დოკუმენტაციის აღდგენა-მოწესრიგებას და საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას


◊ პაკეტის ღირებულება დამოკიდებულია:

ა) კომპანიის საქმიანობის სახეობაზე

ბ) საბუღალტრო აღრიცხვიანობის ავტომატიზაციის დონეზე

 

მომსახურების მინიმალური ღირებულება შეადგენს:

 

სავაჭრო კომპანიებისთვის       - 200  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/თვე

მომსახურების სფეროსთვის    - 200  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/თვე

საზკვების ობიექტებისთვის     - 300  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/თვე

საწარმოო კომპანიებისთვის     - 350  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/თვე

სამშენებლო კომპანიებისთვის - 350  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/თვე

სხვა ორგანიზაციებისთვის        - 200  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/თვე