კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 300 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ალდაგი ბი-სი-აი"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  

საბუღალტრო სკოლა "ლიბორი"-ს დანიშნულებაა:

საშუალო კატეგორიის ბუღალტრების მომზადება. სწავლის ხანგრძლივობა 3 თვეა. პირველი თვე ეთმობა ბუღალტერიის საფუძვლების შესწავლას, მეორე თვე მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესწავლას, ხოლო მესამე თვე მთლიანად განკუთვნილია პრაქტიკული სამუშაოებისთვის. სწავლების ბოლოს ჩატარდება საკვალიფიკაციო გამოცდა.

 

ა) საგაზაფხულო სკოლა იწყებს ფუნქციონირებას 2011 წლის 01 მარტს

ბ) საზაფხულო სკოლა იწყებს ფუნქციონირებას 2011 წლის 01 ივნისს

გ) საშემოდგომო სკოლა იწყებს ფუნქციონირებას 2011 წლის 01 სექტემბერს

 

სწავლების სრული კურსის ღირებულება შეადგენს 500 ლარს (დღგ-ს ჩათვლით)


მოსწავლეთა როდენობა შეზღუდულია და განისაზღვრება 10 კაცით თითოეულ სეზონურ სკოლაში

 

◊ მსურველთა განაცხადი მიიღება ელექტრონულ ფორმატში მისამართზე: info@Artfinance.ge