კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 400 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ჯი პი აი ჰოლდინგში"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  

 

აკეტი "აუდიტი" მოიცავს კომპანიის სრულ, ყოველთვიურ აუდიტს (საფინანსო და საგადასახადო)

 

◊ მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია:

ა) კომპანიის პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტაციის მოცულობაზე

ბ) კომპანიის საქმიანობის სახეობაზე

გ) პერსონალის რაოდენობაზე

დ) საბუღალტრო აღრიცხვიანობის ავტომატიზაციის დონეზე

 

მომსახურების მინიმალური ღირებულება შეადგენს:

 

სავაჭრო კომპანიებისთვის       - 300  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/თვე

მომსახურების სფეროსთვის    - 300  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/თვე

საზკვების ობიექტებისთვის     - 400  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/თვე

საწარმოო კომპანიებისთვის     - 500  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/თვე

სამშენებლო კომპანიებისთვის - 500  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/თვე

სხვა ორგანიზაციებისთვის        - 300  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/თვე