კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 400 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ჯი პი აი ჰოლდინგში"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  

აკეტი "აუდიტი +" მოიცავს კომპანიის სრულ, ყოველკვარტალურ აუდიტს (საფინანსო და საგადასახადო)

 

◊ მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია:

ა) კომპანიის პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტაციის მოცულობაზე

ბ) კომპანიის საქმიანობის სახეობაზე

გ) პერსონალის რაოდენობაზე

დ) საბუღალტრო აღრიცხვიანობის ავტომატიზაციის დონეზე

 

მომსახურების მინიმალური ღირებულება შეადგენს:

 

სავაჭრო კომპანიებისთვის       - 1 000  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/კვარტალ

მომსახურების სფეროსთვის    - 1 000  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/კვარტალი

საზკვების ობიექტებისთვის     - 1 200  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/კვარტალი

საწარმოო კომპანიებისთვის     - 1 400  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/კვარტალი

სამშენებლო კომპანიებისთვის  - 1 400  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/კვარტალი

სხვა ორგანიზაციებისთვის       -  1 000  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/კვარტალი