კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 400 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ჯი პი აი ჰოლდინგში"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  

 

პაკეტი "მეგა აუდიტი" მოიცავს კომპანიის სრულ, წლიურ აუდიტს (საფინანსო და საგადასახადო)

 

◊ მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია:

ა) კომპანიის პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტაციის მოცულობაზე

ბ) ძირითადი საშუალებების ობიექტების რაოდენობაზე

გ) კომპანიის საქმიანობის სახეობაზე

დ) პერსონალის რაოდენობაზე

ე) საბუღალტრო აღრიცხვიანობის ავტომატიზაციის დონეზე

ვ) აუდიტორული შემოწმების ვადებზე

 

მომსახურების მინიმალური ღირებულება შეადგენს:

 

სავაჭრო კომპანიებისთვის       - 3 000  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/წელიწადი

მომსახურების სფეროსთვის    - 3 000  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/წელიწადი

საზკვების ობიექტებისთვის     - 3 500  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/წელიწადი

საწარმოო კომპანიებისთვის     - 4 000  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/წელიწადი

სამშენებლო კომპანიებისთვის  - 4 000  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/წელიწადი

სხვა ორგანიზაციებისთვის       -  3 000  ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)/წელიწადი