კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 400 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ჯი პი აი ჰოლდინგში"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  

პაკეტი "კადრი" მოიცავს კადრების მოძიებას და შერჩევას ბუღალტერიის სამსახურისთვის. ჩვენი კომპანია ანხორციელებს შერჩეული კადრის 3 თვიან ზედამხედველობას და კონტროლს (შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ). შემკვეთის მხრიდან პრეტენზიის ან უკმაყოფილების შემთხვევაში შერჩეული კადრის ჩანაცვლება ხორციელდება უსასყიდლოდ.

 


მომსახურების ღირებულება შეადგენს გამოცხადებული ვაკანსიის წლიური სახელფასო სარგოს 10%-ს (დღგ-ს ჩათვლით)